Wat is bemiddeling?

Een bemiddelaar begeleidt en structureert gesprekken tussen betrokkenen en gebruikt hierbij een specifieke bevragingstechniek.

Bij die gesprekken gelden een aantal belangrijke principes.

De bemiddelaar is neutraal, onpartijdig en onafhankelijk.

Een bemiddeling is vertrouwelijk, de betrokkenen mogen na de bemiddeling geen gebruik maken van de informatie die ze tijdens de bemiddeling verkregen hebben.
Die vertrouwelijkheid zorgt ervoor dat iedereen open met elkaar durft te communiceren.
Een bemiddelaar is gehouden door het beroepsgeheim.

Een bemiddeling is altijd vrijwillig. Iedereen kan op elk moment zonder gevolgen een einde maken aan de bemiddeling.

De oplossing van een geschil wordt door de betrokkenen zelf gezocht en niet opgelegd door de bemiddelaar.

Als de bemiddeling tot een akkoord leidt, wordt dit opgenomen in een overeenkomst dat door de rechtbank kan worden gehomologeerd, zodat deze afdwingbaar is.

Een bemiddeling kan zonder gerechtelijke procedure, tijdens een gerechtelijke procedure en zelfs na een gerechtelijke procedure.