Tarieven

Bij tandem bemiddeling gelden volgende tarieven:

  • Eenmalige dossierkost (opstart dossier en administratiekosten): 60 euro per persoon
  • Bemiddelingsgesprekken: 50 euro per persoon per uur
  • Opmaak documenten (verslagen, overeenkomsten, verzoekschriften, e.a.): 50 euro per persoon per uur
  • Spreken met kinderen: 25 euro per ouder per uur

Familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW.
Bij bemiddeling in burgerlijke zaken is er bovenop deze tarieven 21 % BTW verschuldigd.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering (als verzekering op zich of gekoppeld aan jouw familiale verzekering), dan is het goed mogelijk dat deze dekking verleent voor de kosten verbonden aan de bemiddeling.

Als je dit niet kan betalen, dan is kosteloze bemiddeling ook mogelijk. Wij zoeken graag voor jou uit of je hiervoor in aanmerking komt en doen voor jou gratis alles wat nodig is voor de aanvraag van die kosteloze bemiddeling.

Contacteer ons vrijblijvend als je hierover vragen hebt.