Spreken met kinderen

Tijdens de bemiddeling vinden we het ook belangrijk om rekening te houden met de belangen van de kinderen. Dit doen we door te luisteren naar wat bij hen speelt en hen een stem te geven.

Bij tandem bemiddeling zijn we opgeleid om te spreken met kinderen en jongeren.
Tijdens deze gesprekken gaan we na wat hen bezighoudt en wat zij nodig hebben om zich goed te voelen. Dat bespreken we dan achteraf met de ouders, die de uiteindelijke beslissingen nemen.

Zo kunnen er regelingen getroffen worden die voor iedereen goed aanvoelen.