Welkom bij tandem bemiddeling. Home

Wij zijn Florence, Sofie en Steffi, erkende bemiddelaars, en helpen jullie bij meningsverschillen en conflicten.

Dit doen we door alle betrokkenen samen rond de tafel te brengen. Ieder kan zijn of haar verhaal zelf brengen en er wordt met aandacht geluisterd. Waaruit bestaat het conflict? Hoe willen jullie het conflict oplossen? Wat is jouw bezorgdheid? Wat is voor jou belangrijk? Hoe zie je de toekomst?

Door het uitspitten van deze en andere vragen wordt nagegaan of er een regeling kan worden gevonden waarmee iedere betrokkene verder kan.

Home groepsfoto